Fältskjutning.

Visborgs skyttegills hade i går enskild fältskjutning mellan Kungsladugården och Kneippbyn. I täflingen deltogo äfven en del landstormsmän från den till Visborgs slätt förlagda landstormsbefälskursen. De bästa resultaten af skjutningen, som utfördes vid 3 olika stationer med sammanlagdt 15 skott, blefvo:
Löjtnant Råberg 12 träffar
Furir Wallin 12 träffar
Furir Åberg 12 träffar
Sergeant Söderberg 11 träffar
Landst.-man n:r 11 Broman 11 träffar
Furir Levin 11 träffar
Kapten Schoug 10 träffar
Landst.-man n:r 103 Wester 9 träffar

Gotlands Allehanda
Måndagen 1 Februari 1915
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *