En hemsk olyckshändelse,

som kräfde ett ungt människolif, inträffade i förra veckan vid Lauters i Fårö. Arbetaren N. Larsson var där sysselsatt med rothuggning, då en gosse kom springande ut till honom just som ett träd skulle till att falla. Larsson ropade till gossen att skynda sig undan, men gossen sprang då i trädets längdriktning, och så var olyckan oundviklig. Trädet träffade gossen i hufvudet så hårdt, att döden ögonblickligen följde.
Den döde, hvars namn var Sigurd Anton Johan Julius Ringvall, var son till stenarbetaren Johan Ringvall, som gifte sig med nämda Larssons dotter år 1901, Gossen var vid sin död omkring 10 år gammal, Han sörjer af föräldrar och morföräldrar samt af en bror och en syster.

Gotlands Allehanda
Måndagen 1 Februari 1915
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *