Officerssalong i en tysk skyttegraf.

\"\"

Att de tyska officerarna icke blott äro präktiga, af mod och dödsförakt besjälade soldater, utan också ha förmåga att anpassa sig efter och underordna sig de nya förhållandena; det framgår tydligt af ofvanstående bild af officerarnas rum i en skyttegraf. Det är en salong med »alla nutida bekvämligheter». Dörren leder genom telefonrummet ut i det fria. På fönsterbrädet ligga cigarrettlådor med de för lifvets nödtorft och njutning nödvändiga tobaksvarorna. Katthufvudet i fönsternischen är en askkopp. Till vänster vid fönstret står en klubbstol. Taket i detta eleganta herrum består af vanliga bjälkar. Till vänster nere vid dörren står kistan med mat och dryck. Där bredvid äro sängarna. På bordet står, som synes, den nödvändiga »snapsflaskan» — gifvetvis en present — så att officeren, när han känner behof däraf, kan ta en »uppvärmare». Man har det sålunda icke alltför illa bestäldt, om man såsom tysk officer nödgns bo någon tid i en skyttegraf djupt nere iden franska jorden.

Gotlands Allehanda
Lördagen 30 januari 1915
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *