Officerssalong i en tysk skyttegraf.

Att de tyska officerarna icke blott äro präktiga, af mod och dödsförakt besjälade soldater, utan också ha förmåga att anpassa sig efter och underordna sig de nya förhållandena; det framgår tydligt af ofvanstående bild af officerarnas rum i en skyttegraf. Det är en salong med »alla nutida bekvämligheter». Dörren leder genom telefonrummet ut i det fria. På fönsterbrädet ligga cigarrettlådor med de för lifvets nödtorft och njutning nödvändiga tobaksvarorna. Katthufvudet i fönsternischen är en askkopp. Till vänster vid fönstret står en klubbstol. Taket i detta eleganta herrum består af vanliga bjälkar. Till vänster nere vid dörren står kistan med mat och dryck. Där bredvid äro sängarna. På bordet står, som synes, den nödvändiga »snapsflaskan» — gifvetvis en present — så att officeren, när han känner behof däraf, kan ta en »uppvärmare». Man har det sålunda icke alltför illa bestäldt, om man såsom tysk officer nödgns bo någon tid i en skyttegraf djupt nere iden franska jorden.

Gotlands Allehanda
Lördagen 30 januari 1915
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *