Stor Auktion

den 9 och 10 nästkommande februari, bägge dagarna från kl. 10 f. m., å Rone gård i Rone socken pr. Autsarive.
På grund af arrendets öfverlåtande försäljas genom offentlig auktion samtliga lefvande och döda inventarier såsom Höstar: 21 stycken såväl tyngre som lättare; Nötkreatur: 90 stycken, hvaraf ett flertal dels R. S. B., dels berättigade till inträde i förberedande rstb jämte ett flertal rena ayrshiredjur. Tjuren Arne, 4 år, rstb., premierad med två första pris och. hederspris.
Döda inventarier såsom Munktells 31/s fot tröskverk jämte
lokornobil använda en kortare tid, själfbindare, tre själfafläggare, tre slåttermaskiner. såningsmaskiner, hästräfsor, plogar, harfvar, kultivatorer, afluckrare m. m., vagnar och käl ,ar, arbetsselar, tornistrar m. fl. stallinventarier, droska, char h bane, gigg, stångselar, giggsele, sadel m. m.; snickare- och smedverktyg, af alla slag; magasinsinventarier såsom kakkross, vågar, tomsäckar m. m , 150,000 kg. korn, dugligt till utsäde, cirka 300,000 kg. rotfrukter, ett mindre parti hö och halm.
Rotfrukter, sparmål och hö levereras kostnadsfritt Autsarfve järnvägsstation.
Nötkreatur och hastar kunna efter vidare öfverenskommelse kvarstå till 14 nästkommande mars.
Säkra kände inropare erhålla betalningsanstånd till 1 nästkommande oktober.
Hemse den 19 januari 1915.
Emil Eneman.

OBS.! Hästar och döda inventarier säljas första dagen och nötkreaturen andra dagen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 januari 1915
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *