Senaste nyheterna från kriget.

Fransmännen uppge sig ha gjort stora framsteg i Vogeserna och Elsass.
20,000 fallna tyskar.

Paris, 29 jan. De tyska kraftansträngningarna med anledning af kejsar Wilhelms rödelsedag ha bevit utan resultat. Vid Reims ha vi eröfrat flera frivilliga batteri, och i Vogeserna ha vi gjort betydliga framsteg, likaså i Elsass. Att döma af antalet fallna, som anträffats under de senaste tre dagarna, skulle fienden under dessa dagar förlorat samamanlagdt minst 20,000 man.

Den tyska rapporten låter annorlunda.
Berlin, 29 jan. Vid Craonne ha vi fråntagit fienden ytterligare 500 meter skyttegrafvar. Öfver 1,500 fransmän ha från den 20 stupat på denna valplats, hvarjämte 1,100 fångar fallit i våra händer. I öfrigt ha vi tillbakavisat franska angrepp på skilda platser i Vogeserna och öfre Elsass.
I öster ha ryssarna blifvit tillbakaslagna nordost om Gumbinnen.
Tidningarna innehålla detaljerade skildringar af nordsjöslaget, hvari fasthålles att engelsmännen förlorat minst ett stort fartyg oeh 2 torpedjagare.

Österrikarna ”rensa ut” ryssarna.
Wien, 29 jan. Äfvea Nagy-Agdalen (i Karpaterna, sydöstra Galizien) har nu, rensats från de öfverlägsna fientliga stridskrafter, som inträngt och befäst sig där.

Ryssland vill ingen separatfred.
Petrograd, 29 jan. Petrograds telegrambyrå dementerar officielt uppgifterna om en påtänkt separatfred mellan Ryssland, och Österrike.

Jämförelsevis lugnt.
Paris, 29 jan. Natten mellan onsdagen och torsdagen inträffade inga strider vid Aisne och i Argonne. Kanonader ha ägt rum i Elsass. Trots våldsam beskjutning ha vi behållit våra nyvunna ställningar nordväst om Ammerzweiler.
Petrogradrapporten meddelar endast om obetydliga strider på skilda delar af fronten.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 januari 1915
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *