Från landsbygden. Levide.

Levide, 27 jan.
Ett riktigt ståtligt slädparti; tillfredsställdes här idag för samtliga skolbarn. Vid tiotiden samlades man vid skolhuset, och sen bar det af med 21 skjutsar under munter bjällerklang genom öfre Fröjel förbi Bönders till Klintehamn, där ett kortare uppehåll gjordes. Hemfärden togs genom Fröjel och förbi Bopparfve i Ejsta. Föret var utmärkt och, vädret vackert. Klockan 2 var den 3 mil långa färden tillända, och man var åter vid skolan, där kaffebord för 96 deltagarna voro dukade af några välvilliga husmödrar inom socknen. Sedan kaffet immundigats, återvände hvar och en till sitt, nöjd och belåten med sin dag.
Att det ej är någon liten apparat, som behöfver sättas igång för en dylik färd, påpekades af en deltagare, som under kaffedrickningen värderade de använda hästarna, slädarna och selarna till öfver 25,000 kronor eller i medeltal 1,200 kr. pr. skjuts och själfva skjutsersättningen till 200 kronor. Någon ersättning för denna uppoffring kom naturligtvis ej ifråga, utan allt gjordes med glädje gratis för de förtjusta skolbarnen, af hvilka en hel del aldrig förr varit i tillfälle att göra en så lång resa.
En deltagare.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 januari 1915
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *