Från landsbygden. Hablingbo.

Hablingbo, 27 jan.
Litet poststatistik m. m. (om det möjligen skulle intressera, så torrt det är.) Under förlidna året afsändt: tidningsmedel till belopp af kr. 1,024:30. Åtgångna kvittenskuponger på 61 insättningar kr. 2,771. Rekommenderade försändelser 204 st., oassurerade paket 121 st. assurerade bref 67 st. med ett värde af 31,550:77 kr., postanvisningar 1,758 st. med värde af 62,531:81 kr., p. s. rek. 261 st., 553 st. p. s. ass. bref med värde af kr. 68,088:30, postförskottsförsändelser 811 st. till värde af kr. 4,692:63. Oinlösta återsända postförskott 53 st. på kr. 231:37.
Hablingbo sockens brandförsäkringsvärde utgör för år 1915 (förutom kreaturen) kr. 1,150,050, däraf fastigheterna upptagna till 725,040 kr. År 1873 uppgick försäkringsärdet med kreatur till 538,586 kr.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 januari 1915
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *