Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg:
Till Ljugarn: 5 November, skonerten Nordstjernan, Pettersson, Kiel barlast.
Till Rone: 11 Oktober, skonerten Charlotta; Israelsson, Randers, barlast. 20 Oktober, skonerten Laurentius, Vestberg Kiel, barlast.

Utgångna:
Från Visby: 7 November, skonerten Felix, Gardell, Rostock, trävaror (vinddrifvare); släpen Maria, Hougland, Stavanger, spanmål; jakten Familien, Hardlism, Stavanger, spanmål; jakten Maria Margareta, Lind, Hasle, bräder; skeppet Georg & Ludvig, Pedersen, England, plankor.
Från Rone: 2 Oktober, skonerten Lauretius, Vestberg, Kiel, trävaror. 23 Oktober, skonertev Charlotta, Israelsson, Kiel, trävaror.
Från Klinte: 2 November, jakten Två Bröder, Ahlström, utrikes östersjöhamn.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 November 1883
N:r 90.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *