Från landsbygden. Hogrän.

Hogrän, 24 jan.
Ett ovanligt trefligt slädparti gick i går eftermiddag af stapeln härstädes. Samlingen ägde rum vid Buters, hvarifrån färden sedan under klockors och bjällrors klang med n:o fullsatta slädar stäldes genom Atlingbo och Vall tillbaka till Buters. Här, i landtbrukare Engströms trefna hem, samlades nu färddeltagarne kring ett prydlig dukadt och välförsedt kaffebord. När kaffedrickningen undanstökats, spelades upp till dans, som därefter fortgick till långt in på småtimmarne under den allre bästa stämning. För den materiella välfägnaden sörjde under tiden det präktiga värdfolket genom förfriskningar och en god supé. Efter några trefligt tillbragta timmar skildes man slutligen åt med ett varmt tack till värdfolk och arrangörer.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 28 januari 1915
N:r 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *