Harjagt å Stora Karlsö.

Åtskilliga ledamöter i Karlsö jagt- och djurskydd: föreningsaktiebolag begåfvo sig 8 dennes på morgonen med ångfartyget »Klintehamn» till Stora Karlsö, der under dagens lopp fångades i garn 9 harar, af hvilka 5 kronor märktes och utsläptes, samt åtskilliga skötos. En afdelning af jägarne fortsatte 10 dennes jagten å den närbelägna Vestergarnsholm, hvarest infångades 60 harar för att å andra orter utplanteras.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 September 1883
N:r 75.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *