Dagturerna, minfaran och k. m:t.

I privattelegram till oss sent på middagen meddelas, att samtliga framställningar från Ångfartygsbolaget Gotland jämte frågan om dagturer af kunglig majestät återremitterats till generalpoststyrelsen för länsstyrelsens i Visby hörande och nytt yttrande af poststyrelsen. K. m:t torde äfven infordra andra myndigheters yttrande rörande den verkliga förefintligheten af minfaran.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 januari 1915
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *