Telefonlinien Visby—Slite,

3 1/2 mil lång, öppnades i dag för telefonering. Anläggningen har utförts af fakrikör P. A. Hellgren; apparaterna äro från firman L. M: Ericson å k:i i Stockholm, Vid samtal i dag med ett par personer i Slite kunde vi tydligt och klart förnimma allt hvad derifrån yttrades.
Linier äro uppsatta till följande personer:
J. P. Stare, Furubjers
J. A. Bachér, Slite,
F. Nyström, Slite,
K. Lyberg, Slite,
J. N. Myrsten, Slite.

hvilka linier äro förenade i en särskild centralstation.
Till följd af bestämmelser i en nyligen utfärdad förordning bar linien ej fått beröra kronojord eller landsvägsområde, hvarför det varit nödigt att erhålla vederbörande jordegares bifall till liniens fram: sträckande öfver deras mark, och då stolparne alltid placerats så, att de ej vållat den ringaste olägenhet, har tillstånd öfverallt beredvilligt lemnats, dock med ett betecknande undantag. Ett par tyskar, boende i Lokrume, fordrade nämligen för tillåtelsen att få uppsätta stolpar på deras mark en till flere hundra kronor uppgående ersättning, och ej nog härmed, en af dem, hr Bliesatb, sökte äfven, ehuru förgäfves, att förmå sina mera välvilliga grannar att vägra den begärda tillåtelsen. Emellertid måste linien till följd af dessa båda jordegares vägran göra en krökning, som ökat liniens längd mel omkring en fjerdedels mil, hvilket må framstå som en betecknande minnesvård öfver de båda herrarnes simpla uppträdande i denna sak.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 Juli 1883
N:r 57.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *