Mötet afslutades med en angenäm tésupe.

Sistlidne lördag hade föreningen anordnat ett synnerligen lyckadt slädparti till Endre, där slädarna från Visby möttes af ett femtontal från den förstnämda församlingen, hvarpå färden stäldes till Bjers gård, hvars gästvänliga värdfolk med ett präktigt kaffebord mottogo sina till mellan 70 och 80 uppgående gäster. Att stämningen var den bästa, säger sig själft.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 26 januari 1915
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *