Till föreståndare

för länets landtbruksskola har, efter hr Gardell, som afsagt sig förtroendet, underläraren derstädes, hr Engström den 7 dennes blilvit förordnad. Bland de fyra öfrige, till nämnde befattning anmälde sökande befunno sig tvänne, hvilka redan innehafva befattning såsom föreståndare för landtbruksskolor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Januari 1874
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *