Senaste nyheterna från kriget.

I Frankrike.
Paris, 30 juni. Norr om Arras ha artilleristriderna fortsatt. Vid infanterian fall har det lyckats oss göra en det framsteg i hålvägen från Angres till Ablain. I Vogeserna lyckades tyskarna kasta tillbaka våra förposter öster jom Metzeral, men genom motanfall återtogo vi en. del aff den förlorade terrängen.
Paris, 30 juni. Kommunikén, som utfärdades igår kväll kl. 11, förmäler. I Vogeserna återtogo vi i morse alla ställningar öster om Metzeral, som vi, förut innehaft. På öfriga fronten ha endast artilleristrider förekommit.

På de galiziska slagfälten.
Wien, 30 juni. På ryska krigsskådeplatsen ha de förbundna trängt fram till Gnila Lipa och Bug vid Kamionka, Burztyn eröfrades igår.
starka fientliga stridskrafter, som ort halt vid Sielec, nordväst om Kamionka, ha efter häftig stridkastats. tillbaka. Norr om Rawaruska ha de förbundna trängt in på ryskt område. Tomaszow är i våra händer.

Ryssarna reda sig bra, säga de själfva.
Petrograd, 30 juni. En framstöt företagen af starka fientliga trupper väster om Bug fortsätter, och här samt vid Tomaszow ha vi tillbakaslagit flera förbittrade anfall. Den fientliga armén vid Dine???? förstärkt med nya tyska trupper, har försökt genom förbittrade anfall framkalla förvirring i vår tillbakagående rörelse mot Gnila Lipa, men misslyckades 3 med oerhörda förluster.

Som vanligt lugnt met ltalien.
Wien, 30 juni. På italienska krigsskådeplatsen har icke heller igår något af betydelse inträffat.

Montenegro börjar röra på sig.
Rom, 30 juni. Montenegrinerna ha besatt Atessio och ryckt in i Skutari.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 Juni 1915
N:r 147.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *