Gotlands missionsförening

håller idag och i morgon halfårsmöte, hvilket öppnades kl. 11 f. m. med ps. 69:2, 3, hvarefter pred. Nordfeldt i anslutning till en af förra söndagens texter höll ett kort inledningsföredrag. Därefter höllos längre eller kortare föredrag af predikanterna Siltberg, Eneqvist och Bergström, skoll. Bohlin och pred. Olsson.
Kl. 2 hölls enskildt sammanträde, då protokollsjustering etc. förekom. Kl. 6,30 i e. m. äger den sedvanliga bygnadsfesten rum efter ett omväxlande program med kortare föredrag, solo- och körsång m. m.
I morgon äga mötesförhandlingarna rum kl. 9-10,30 f. m. och 3-6,30 e. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen 23 Januari 1915
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *