Venia

att tills vidare under sex månader från och med 24 januari biträda med gudstjänsternas uppehållande i Alfva pastorat har lämnats fil. stud. Obed Johansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 januari 1915
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *