Auktion.

Herr Majoren m. m. J. M. Lindvall har anmodat mig att genom offentlig auktion, å Lägenheten Stora Hästnäs, till den högstbjudande försälja, bemälde Herr Major tillhöriga: 3 st. Hästar, 2 st. Oxar, 7 st. Kor, diverse Kör- och Åkerbeuksredskap, såsom Vagnar(deribland en godastvagn), Kälkar, Plogar, Harfvar, Sladd m. m., äfvensom några Husgerådssaker och annat Innandöme; och kommer en sådan anktion att försiggå på uppgifna stället fredagen d. 20 april från kl. 10 f. m. Blifvande vid samma tillfälle jemväl utbjudet och försåldt i mindre utrop, ett parti goda, friska Potatis.
Köpare, som jag känner och kan godkänna, få begagna sig af 2 månaders betalningsanstånd; andre betala kontant vid auktionen.
Visby den 10 april 1883.
Edvard Ringbom.

Gotlands Tidning
Lördagen den 14 april 1883
N:r 30.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *