Utmätningsauktion i Tingstäde.

Torsdagen den 31 nästkommande Maj kl. 10 före middagen hålles bär &landskansliet utmätningsauktion till försäljning af Wilhelm Österdahls egande 5/32 mant.
Vestris i Tingstäde socken; egande de, hvilka h-fva fordran, som skall ur fastigheten gäldas, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Denna hemmansdel är bebygd med bonings: och ladugårdshus, innehar 20 tunnland åker, 10 tunnl. myrmark och 30 tunnl. skogs- och betesmark med skogstillgång för husbehof, samt bar blifvit saluvärderad till 4835 kronor.
Visby Landskanslif 14 April 1883.
På Landshöfdinge-Embetets vägnar:
Johan Hambræus. Johan Gardell

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 April 1883
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *