Extra skolmöte

med Gotl. lokalförening af SV. F. Vänner hålles i Församlingshuset i Visby lördagen dem 30 innevarande januari kl. 11:15 för att behandla följande af Förv.-rådet urtsända frågor:
1:o) a) Är den af undervisningskomitén föreslagna timplanen för ämnet kristendomskunskap tillfredsställande?
Om så icke är
b) Hvilken förändring önskas?
c) Från hvilket eller hvilka ämnen bör eventuellt ytterligare erforderlig tid tagas?
2:o) Bör katekesundervisningen inträda tidigare, än kom. föreslagit, och i så fall när?
3:o) Bör lärobok i biblisk historia utbytas mot textbok?
4:o) Har krafvet på meddelande i folkskolan af kyrko- och missionshstoriska bilder vunnit tillräckligt beaktande af komitén?
Föreningens medlemmar manas till mangrant möte! Utom föreningen stående inbjudas vänligast att medverka.
Endre dem 19 jan. 1915.
ORDFÖRANDEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 januari 1915
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *