Auktion å virke och ved.

Genom auktion, som förrättas å sågplatsen i Vallbys, Hogräna socken, onsdagen den 27 innevarande månad med början kl. XI f. m., låta vederbörande ägare försälja, kantade och okantade bräder, takspån, vrakplank, stör, floved, gren, spån- och ytved. — Betalningsanstånd erhölla af mig kända köpare till 1:a nästa oktober; andra betala kontant vid klubbslaget.
Klintehamn den 19 januari 1915.
M. E. SVALLINGSGN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 januari 1915
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *