Senaste nyheterna från kriget.

Den franska dagsrapporten.
Tyskarna företa öfverallt hraftiga men fruktlösa anfall.

Paris, 21 jan. Rapporterna omtala strider vid Nieuport samt fåfänga försök af fienden att förstöra bron vid Yserkanalens mynning, hvaremot fransmännen lyckades förstöra en del tyska försvarsverk. För öfrigt talas om våldsamt bombardemang af Blagny och häftiga skyttegrafsstrider i Argonne. I le Pretreskogen ha fransmännen avancerat några hundra meter.
Vid Notre Dame le Lorette och Albert ha tyskarne företagit kraftiga men fruktlösa infanteriangrepp.

Inga betydelsefulla händelser, säga ryssarna.
Petrograd, 21 jan. Gårdagens rapport konstarerar frånvaron af betydelsefulla händelser utefter hela fronten. Tyskarna ha anfallit norr om Rava, men tillbakaslagits efter häftig beskjutning. I västra Galizien beskötos våra ställningar vid byn Radloff, hvarefter fienden stormade fram, men möttes af mördande eld och vek tillbaka med stora förluster. I Bukovina avancera våra trupper med framgång.

Äfven österrikarna mena, att allmänna situationen är oförändrad.
Wien, 21 jan. Allmänna situationen är oförändrad. Vid Dunajec ha vi vunnit några smärre framgångar.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 21 januari 1915
N:r 16

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *