Smittosamma sjukdomar skola omedelbart anmälas.

Medicinalstyrelsen har nu till k. m:t ingifvit förslag till vissa ändringar i gällande läkareinstruktion, afseende att berede provinsialläkarna möjlighet att snabbt och säkert erhålla kännedom om inom deras distrikt inträffade fall af smittosamma sjukdomar, rörande hvilka anmälningsplikt finnes. Förslaget går ut på att läkarna skola åläggas att – i stället för de f. n. föreskrifna halfmånadsrapporterna – omedelbart till vederbörande provinsialläkare, respektive extra provinsialläkare, anmäla af dem iakttagna fall af smittosamma sjukdomar (de smittosamma könssjukdomarna undantagna). Det skall sedan åligga provinsialläkare i fråga att i likhet med stadsläkarna den 1 och 16 hvarje månad afgifva rapport till förste provinsialläkarna. Förslaget innebär dessutom några mindre ändringar beträffande anmälan om fall af smittkoppar och fläckfeber samt särskilda rapporter vid svårare farsoters uppträdande.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 20 januari 1915
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *