Skola vi äfven hotas af tändsticksbrist?

I den allmänna prisförhöjningen ser det ut, som om äfven tändstickorna skulle komma med. Anledningen är svårigheten att få klorsyradt kali, som är ett af de viktigaste råmaterialen för tändsticksindustrien. Detta kommer i form af klorkalium från Tyskland och förädlas här till klorsyradt kali. Priset har redan stigit med icke mindre än 140 proc., säges det. Förenade tändsticksfabrikerna ha tidigare kunnat inköpa den färdiga varan direlt från Tyskland, men nu ha tyskarna utfärdat exportförbud med den motiveringen för Sveriges vidkommande, att eftersom det här drifves stort fabriker för klorsyradt kali, fins det strängt taget intet behof af import från Tyskland. Saken är hänskjuten till industrikommissionen, som möjligen gör ett försök att åstadkomma en prisstegring nedåt. Inom kommissionen liksom äfven inom finansdepartementet pågå förhandlingar just i dessa dagar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 20 januari 1915
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *