Från sjön.

Vid 6-tiden på lördagseftermiddagen grundstötte Malmöångaren ”Oden” som var på ingående till Stockholm, vid ”Franska stenarna” på Nämdöfjärden. Grundstötningen var ganska kraftig, och ångarens förpik vattenfyldes och några tankar sprungo läck. Vid olyckstillfället rådde mörker och snötjocka, hvilket försvårade navigeringen. Vid passerandet af Hufvudskär hade ångaren fått lots, enligt uppgift en lotslärling, ombord.
Genast efter grundstötningen påkallades assistans från Stockholm, och Neptunbolagets ”Ajax” afgick vid 9-tiden på kvällen till olycksplatsen för att bringa den nödstälda ångaren hjälp. ”Oden” var på väg från Leith i England med last af kol till mottagare i Stockholm.
Till Lloyds telegraferas från Newyork: Svenska ångaren ”Narvik” från Gäfle har under svårt väder erhållit däckskada.
Ångaren Albert Edvard, tillhörande Umanbolaget i Stockholm, har grundstött i Stockholms yttre skärgård vid Rågholmen. Fartyget var på resa från Gäfle till tysk hamn med last af styckegods. Läget var ej farligt. Bärgningsångaren Poseidon, som afgått till olycksplatsen, drog i söndags f. m. ångaren af grundet och införde den till Dalarö.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 20 januari 1915
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *