Våra biografer insatte i går afton nytt program.

Arbetareföreningens bio ger ett par intressanta krigsjournaler, en del vackra naturbilder från Svarta Hafvets stränder samt ett väl inspeladt, intressant drama med den sensationella titeln ”En ödesdiger kyss.”
Visby bio har äfven krigsbilder på sitt program, och där får man också bl. a. skåda, huru det går till, när en af Newyorks världsbekanta ”skyskrapor” uppföres.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 19 januari 1915
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *