Senaste nyheterna från kriget.

Senaste franska kommunikén.
Paris, 19 jan. Eftermiddagens redogörelse i går meddelar om två tillbakaslagna angrepp nordost om Vie sur Aisne och eröfringar af flera fientliga försvarsverk i le Pretreskogen och tillbakaslagna motangrepp. Tyskarna ha bombarderat Thann utan resultat.

Ryssarna vunnit en lysande seger i Kaukasus.
Petrograd, 19 jan. Den kaukasiska generalstaben meddelar: Förföljandet af den vid Karaurgan slagna turkiska armén pågår. Efter en två dagars strid vid Jeniköj ha ryssarna slagit 32 turkiska divisioner. På öfriga fronter ha endast obetydliga sammanstötningar inträffat.

Österrikisk framgång.
Wien, 19 jan. På höjderna öster om Zakliczyn ha ryssarna tvingats att lämna sina främsta skyttegrafvar. Tillbagagången spred sig till andra delar af fronten, så att ryssarna slutligan drogo sin front tillbaka sex kilometer till nästa höjdläge, kvarlämnande stora ammunitionsförråd. I öfrigt ha endast obetydliga artilleristrider ägt rum.

Turkarna hårdt ansatta.
Konstantinopel, 19 jan. De turkiska trupperna i Kaukasus försvara hårdnackadt sina ställningar mot ryssarna, som angripit med öfverlägsna stridskrafter. Fiendens försök att omringa en af vår ena armékårs flyglar har misslyckats.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 19 januari 1915
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *