Olycksfall i halkan.

I går middags råkade läroverksadjunkten d:r N. E. Johanson, då han var på hemgående från skolan, att halka omkull på S:t Hansplan, hvarvid han skadade sig så illa, att han ej förmådde resa sig, utan först genom anskaffad automobil kunde forslas från platsen. Han fördes till lasarettet, därifrån man i dag meddelar, att det ännu ej kunnat konstateras, om det ben, på hvilket d:r J. efter olycksfallet ej kunde stödja, är brutet, eller om det är höften, som fått något ben krossadt.
Samma olycka drabbade för några sedan en vedsågare och f. d. sjöman Lindström, som likaledes f. n. vårdas å lasarettet för sina skador. Äfven rörande honom har läkaren ännu ej kommit till klarhet, huruvida skadan gäller benbrott eller skador i höften.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 19 januari 1915
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *