Passionsgudstjänsterna förläggas till aftnarna.

Domkapitlet har efter hemställan af Källunge och Vallstena församlingars kyrkostämmor bestämt, att passionsgudstjänsterna i dessa församlingar skola under år 1915 förläggas i Källunge till onsdagsaftnar kl. ½ 7 och i Vallstena till fredagsaftnar, likaledes kl. ½ 7.
Domkapitlet har på hemställan af Garda församling bestämt, att passionsgudstjänsterna i Garda kyrka från och med år 1915 skola hållas å aftnar.
Passionsgudstjänsterna i Hangvars kyrka komma under år 1915 att förläggas till onsdagsaftnar kl. 7.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 januari 1915
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *