Från sjön.

Norska skonerten Hangar, med last af hampa och ekstäf, strandade i lördags vid Östergarn men kom åter flott utan hjelp.
— Natten till onsdagen egde en sammanstötning rum vid »Klappen» i norra delen af Sundet mellan åhgaren »Drottving Sofia» på nedresa från Göteborg och Gefleångaren »Balder», kapten Banck, på resa till Antverpen med last af ern och plankor. »Balder fick mycket svår skada i bogen, der ett hål, så stort att en man kan krypa igenom, förefinnes. »Drottning Sofia» har, enligt hit ingånget telegram, iommi till Helsingör med betydlig skada på akterskeppet. Sammanstötningen inträffade norr om Kroneborg.
Ombord på »Drottning Sofia» befann sig vid tillfället eu sextett, stadd på resa till Visby för att utföra musik i Paviljongen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 1 September 1882
N:r 70

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *