Utfärdade patent.

Meddelande från Stockholms Patentbyrå 29 Augusti.
Nr 298 Bannet, Samuel 8 år å sätt att skarfvablyrör.
Nr 299 Dablén Erik, 4 år å lås till kärl, som användas vid transport af mjölk.
Nr 300 Douglass, James N., 6 år å förbättringar af lampbrännare.
Nr 301 Fernberg, M., 6 år å signalboj för sjunkna fartyg eller andra föremål.
Nr 302 Francke, D. O., 12 år å förbättringar i sättet att tillverka pappersmassa.
Nr 303 Hedström, Emil, 8 år å förbättringar i konstruktionen af ångmaskin jämte ångpanna.
Nr 304 Ljunggren K. J. F., 6 år å spritreningsapparat.
Nr 305 M:e Evoy, Charles Ambrose, 7 år å apparater att användas vid torpedo-operationer och för uppsökande af i vattnet nedsänkta kroppar.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 1 September 1882
N:r 70

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *