Undertecknad får härmed tillkännagifva

det jag kommer att göra en resa öfver till Amerika och vidare ut till de vestra staterna med afresa från Göteborg den 13 nästkommande Oktober och från Liverpool den 19 med InmanLiniens kungl. Postångare City of Berlin, hvarför de emigranter, som ämna att nu på hösten resa öfver till Amerika, kunna, om de bestämma sig att resa ofvanimde dag, påräkna mitt sällskap, då jag är beredvillig att tillmötesgå alla med nödiga råd och upplysningar under resan, och torde i så fall de, som önska komma i mitt sällskap, med första till mig eller mina agenter ilandsorten inbetala 10 kronor person såsom handpenningar.
Göteborg den 28 Augusti 1882.
John Odell,
General-Agent för Inman Linien.

OBS.! Min vistelse i Amerika kommer att blifva högst 3 månader.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 1 September 1882
N:r 70

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *