Genom auktion,

som hålles inför hospitals- och lasaretts-direktionen torsdagen d. 7 instundande September kl. 5 e. m. i landskansliets sessionsrum, kommer till den minstbjudande att öfverlåtas leveransen af 200 famnar torr furuved, att efter behof levereras i sjukhusets vedgårdar under: instundande höst och vinter. Veden skall vara huggen under vintermånaderna af mogen skog. qvistfri och 3 fot lång. Borgen skall ställas för leveransens fullgörande och förbehåller sig direktionen att få antaga eller förkasta blifyande anbud.
Visby den 14 Augusti 1882.
DIREKTIONEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 1 September 1882
N:r 70

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *