Auktion vid Adelsgatan.

Guldsmeden C. J. Häggström låter i sin bostad vid Adelsgatan, genom offentlig, frivillig auktion, lördagen den 9 September, från kl. 10 f. m., till den högstbjudande försälja, från sitt smakfulla och rikhaltiga lager, diverse guldarbeten af hvarjehanda slag, en mängd arbeten af silfver och nysilfver, såsom kaffe-, té- och gräddkannor, sockerskålar, bröd- och visitkorgar, bordställningar och brickor, ett större parti mat-, dessert, ost- och smörknifvar, gafflar och matskedar, förläggskedar samt grädd-, strö-, té- och kaffeskedar. m. m.; äfvensom åtskilliga, prydliga och mojerna granatarbeten, ett antikt väggur, några fickur, jämte mycket annat, som här ej så noga kan uppräknas; — erhållande kände, fullt tillförlitlige inropare anstånd med betalningen till den 9 November innevarande år.
Auktionskammaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 1 September 1882
N:r 70

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *