Inbrottsstöld

föröfvades natten mellan 19 och 20 dennes hos skrädderiarbetaren Alfred Johansson, Hägdarfve i Ekeby, hvarvid bortstulos flere klädespersedlar, en bok samt mjölk.
— Samma natt hade försök gjorta att stjäla ett bisamhälle, tillbörigt hemmansegaren Lars Hanell, Hägdarfve i Ekeby. Försöket hade dock misslyckats, enär bina, som ej varit instängda, troligen ut kommit och angripit tjufvarne, hvilka endast lyckats sätta kupan på marken och ur densamma borttaga omkring två tredjedelar af den deri befintliga honungen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 Augusti 1882
N:r 68

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *