Ur djurens lif.

Från Boge meddelas Gotlands Allehanda följande: »En jägare i norra delen af Gotland lyckades den 13 Aungusti fälla en hare, hvilken vid urtagningen befans vara drägtig med fullt utbildade ungar. Eftersom de, oaktadt den ovanliga förlossningen medels »kejsarsnitt», gåfvo tecken till att vilja föröka antalet af den i år befintliga goda tillgången på jössar, tog vår jägare dem helt varligen med sig hem, der han visste sig hafva en katthona, som nyligen blifvit mamma. Beröfvad sina egna barn, hvilka öfverlemnades åt det våta elementet,upptog nu kattmamman de moderlösa såsom egna barn och visade dem all moderlig ömhet, hvadan de befinna sig i högönsklig välmåga.»

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 Augusti 1882
N:r 68

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *