Från Vestergarn

meddelas Gotlands Allehanda följande: »Etter ett rågkorn har i en af sandmylla bestående åker, tillhörig kyrkovärden Gabrielsson vid Ammor, bland den nyligen bergade skörden påträffats ett stånd, bärande 33 ax, af hvilka de flesta äro ovanligt stora och som tillsammans innehålla omkring 1,800 väl matade rågkorn.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 Augusti 1882
N:r 68

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *