Till fullständigande

af telegramnotisen i föregående nummer under rubrik »Slite metodistförsamling» meddelas följande: Hos k. mit hafva J. P. Oberg och O. Nilsson å metodist episkopal-församlingens i Slite vägnar anhållit om tillstånd för nämda församling att ega och besitta en från Närs hemman i Othems församling under tr 126 afsöndrad jordlägenhet, om tillsammans 78,40 qvadratstänger, med derå uppförda bygnader, som församlingen enligt köpebref 27 April 1881 inköpt af Karl Lyberg och hans hustru Karolina Lyberg, född Nyström.
Vid föredragning af detta ärende har k. m:t ansökningen bifallit.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 Augusti 1882
N:r 68

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *