Död i främmande land.

Den 15 dennes afled på Teneriffa (den största af Canarieöarna) sjömannen Helge Sandström, yngste son till ångbåtsbefälhafvaren Bernhard Sandström härstädes, i en ålder af 23 år Sandström, som efter slutad skolgång vid h. allm. läroverket härstädes ägnade sig åt sjömansyrket, medföljde en tid rederiaktiebolaget Nordstjernans ångare, där han en gång under en resa ådrog sig en stark förkylning, som tvang honom att afbryta sin verksamhet för att i ett varmare klimat försöka återvinna sin hälsa. Under de senare åren har han sålunda uppehållit sig på Canarieöarna, där han nu också aflidit. Närmaste orsaken till dödsfallet var ett hjärtlidande, som tillstött under senaste året. Underrättelsen om dödsfallet ingick på söndagen till föräldrarna, dels från hotellet, där Sandström bodde, dels från konsulatet. Jordfästningen kommer att ske å Teneriffa. Bland såväl den bortgångnes skolkamrater därstädes som blad yrkeskamraterna i ”Nordstjernan” efterlämnar den bortgångne minnet af en god kamrat och hjärtlig vän, hvars förtidiga bortgång helt visst hos många af dem skall mottagas med beklämning.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 januari 1915
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *