Egendomshandel.

Stadsjordstomten nr 34 söder om staden har af husbonden M. Pettersson, Ryftes i Fole, försålts till arbetaren Sven Magnus Johansson för 1,300 kronor.
— Fabrikören H. Åsberg har till byggmästaren L. G. Andersson i Stockholm för 55,000 kr. sålt egendomen Hästnäs på Gotland.
— Samma fabr. Åsberg har af byggmästaren L. G. Andersson för 125,000 kronor köpt huset nr 41 vid Vestra Humlegårdsgatan i Stockholm.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 Augusti 1882
N:r 65

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *