Utmätningsanktion.

Onsdagen den 11 nästkommonde Oktober klockan half ett eftermiddagen förrättas å Skogs tingställe i Levide socken utmätningsanktion för försäljning af Per Hatdelins 1/4 mantal Spenarfve och 3/32 mantal Hästlunds Stora samt Hans Söderströms 1/112 mantal Uddvide, allt i Hafdhem socken och af kronoskatte natur; egande de hvilka hafva fordran, som bör ur dessa fastigbeter gäldas eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Enligt iokomne instrument öfver å dessa fastigheter förrättad beskrifning och värdering meddelas, att
1/4 mil. Spenarfve, värderadt till 7,500 kronor, har följande åbygnader: manbygnad at sten under tegeltak, inredd till 4 rum och kök med källare; flygelbygnad af sten under tegeltak, inredd till brygghus och snickarebod; ladugårds- och tröskverkshus af sten, under spåntak, samt ett mindre hus inredt till sviohus m. m. Till detta hemman höra 166,71 qvadratref tomter och åker, 21,33 qvadratret äng och 141,29 qvadratref odlingsmark, lagda i 3 skiften. Skog fiones till husbehof
3/32 mil. Hästlunds Stora, värderadt till 3,500 kronor, är obebygdt och består at 147,82 qvadratref åker, 8,35 qvadratref äog och 60 qvadratref odlingsmark samt har skog till husbehot.
1/112 mil. Uddvide, värderadt till 300 kronor, är likaledes obebygdt och består at 7,83 qvadratref äng.
Alla hemmansdelarne bafva nyligen undergått laga skifte.
Visby af Gotlands Södra kronotogdekontor den 9 Augusti 1882.
AUG. BOKSTRÖM.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Augusti 1882
N:r 64

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *