Utmätningsanktion Stenstugu i Fardhem.

Onsdagen den 11 nästkommande Oktober klockan tolf middagen hålles vid Skogs tiovgsställe i Levide auktion i den ordnivg som om utmätt fastighet fiones stadgad, för försäljning at C. P. Malmström tillhöriga 1/4 mantal kronoskatte Stenstugu i Fardhem socken; egande de, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Enligt upprättadt instrument öfver å detta hemman verkstäld beskrifning och värdering fionas derå uppförda manbygnad af sten under spåntak, inredd till tre rum jämte vidbygnad at sten under brädtak, inredd till brygghus, källare och ett rum; 2:ne ladugådsbygnader samt tröskvandringsbos. Hemmanets areal uppgilves till 541,22 qvadratret, hvaraf 139 qvadratref åkerjord och 63 qvadratret äng, som i medeltal lemnar 3 häckar hö årligen. Skog finnes till stängsel och bränsel. Detta hemman är värderadt till 6,0)0 kronor.
Visby af Gotlands Södra kronofogdekontur den 9 Augusti 1882.
AUG. BOKSTRÖM.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Augusti 1882
N:r 64

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *