Auktion vid Hästgatan.

Sysslomännen i kemisk tekniske fabrikanten F. W. Berghammars till konkurs afträdda bo låta medels öppen auktion i hr Berghammars försäljningslokal vid Hästgatan, lördagen den 19 Augusti från kl. 10 f.m., till den mestbjudande försälja, konkursboet tillhöriga: ett fickur af silfver, diverse messingssaker och kopparkärl m. m., jern- och blecksaker af hvarjehanda slag, fotegénkök och lampor, åtskilligt glas och porslin, en teaterkikare, väggspeglar med lampetter, en byrå af valnöt, skrifbord, nattduksbord med marmorskifva, ett serveringsbord, ett köksbord, lavoar, gungstol, hvilstol med täcke, diverse andra stolar, ett skåp af furu, en kappsäck, fönster- och rullgardiner, något sängkläder och linne, jämte diverse annat hus geråd; äfvensom en större mängd slöjdvaror, flere sorters naturliga och artificiela mineralvatten, ett parti tillredd senap i burkar, några säckar Gotlands senap, svafvelsyra i flaskor, kork och sprund, nya strömmingskaggar, ett större pårti tombuteljer, buteljkorgar, bunnar, baljor och ämbaren, 2:ne miner alvatters-apparater (dyrbara), en vattenrenare, en mjölkkylare, en större senapsqvarn, en dito mortel af jern, ett isskåp, en disk med isskåp, 2:ne vågar, jern- och messingsvigter, hyllor och glasdörrar, en dragkärra, en kälke, en sele, diverse ryktdon, jämte mycket annat söm här icke så utförligt behöfver uppräknas.
Köpare, som äro kände och vederhäftige samt framför allt ordentlige i betalningsväg, erhålla 2 månaders betalningsanstånd — andra begäre icke kredit!
Visby den 9 Augusti 1882.
Auktionskammaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Augusti 1882
N:r 64

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *