Från sjön.

Ångaren Solide är att hitförvänta först i morgon afton.
— Norska skeppet Framnæs, kapten Larsen, från Göteborg till Filadelfia, har, enligt telegram) från Quebec till London, varit i kollision med ett isberg och sjunkit. Besättningen har upptagits af skeppet Lindo och landsatts Matune,
— Norska skeppet Absolut Veto har under tisdagen strandat å grundet Södra Lankan i Södra Qvarken med last af plankor. Bergningsoch dykeribolaget Neptun har på kaptenens å Absolut Veto reqvisition på middagen samma dag från Stockholm afsändt sin bergningsångare Hermes, som flottagit fartyget och infört det till Farusund.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Augusti 1882
N:r 61

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *