Badgäster

vid Visby vattenkuranstalt:
Handlanden Hult, Värmland; Auna Sjöberg, Norrland; fra Lotten Falk, Kumla, Lars Olsson, Vestergötland; Anna Johansson, Gotland; Valfred Söderin, Eskilstuna; fabrikör Corth, Norrköping; Ingrid Eriksson, Skåne; Maria Pettersson, nämdeman Olsson, Gotland; bildhuggare Falk, Stockholm, fabrikör Norbäck, Arvika; Amanda Karlsson, Visby; Erik Olsson, Dalarne, K. G. Lindquist, Vestmanland, fröken Emma Larsson, Visby; Karolina Svensson, K. I. Söderqvist, Stockholm; Anna Fröberg, fröken Emma Lindvall, Gotland; Aron Ekman, Jönköping; fru Niklasson, Dalarne.
Summa 580.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Augusti 1882
N:r 61

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *