I den interimistiska turtabellen

för våra postbåtar har, på framställning därom af generalpoststyrelsen, den ändring vidtagits, att afgångstiden härifrån till Nynäshamn bestämts till kl. 6 f. m. för ångfartyget Polhem i st. f. som hittills kl. 8 f. m. Härigenom vinnes den fördelen, att äfven Polhem framkommer i så god tid till Nynäs, att post och passagerare kunna befordras vidare därifrån med tåget som afgår till Stockholms central kl. 2,40 e. m. med framkomst till Stockholm 4,22 e. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen 16 januari 1915
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *