Dödsfall Gustaf Vilhelm Säve

Att k. svenske och norske vice konsuln, riddaren af kungl. vasa-orden, hr Gustaf Vilhelm Säve, född uti Roma den 5 Juni 1803, stilla och fridfullt afled i Åbo, den 26 Juni 1882, varder slägt och vänner tillkännagifvet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Juni 1882
N:r 51

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *