Senaste nyheterna från kriget.

Alltjämt dåligt väder i Frankrike.
Fransmännen medge en liten motgång.

Paris, 14 jan. Ogynsamt väder har hindrat operationerna på nästan hela fronton. I striden som stått om höjden 132 vid Soissons ha vi försvarat våra ställningar på västra sluttningarna men måst uppgifva terräng på öster.

Ryssarna rapportera framgångar både i Ostpreussen och vid Suchafronten.
Petrograd, 14 jan. Våra afdelningar, som ryckt fram i Ostpreussen, ha kastat tillbaka fienden och besatt flera byar sydväst om Mlawa. Vi ha älven ryckt fram på fronten Kozlov—Biskupi—Sakrzeff-Sucha. Tyskarna ha efter våldsam artillerield öppnat offensiv mot södra deled af denna front, men blifvit tillbakaslagna med lätthet.

De räddade från sjöslaget vid Falklandsöarna.
Berlin, 14 jan. Från de i sjöslalet vid Falklandsöarna deltagande fartygen räddades från Scharnhorst ingen, från Gneisenau 17 officerare, 171 däcksofficerare, underofficerare och matroser, från avisofartygen Baden Colh Sancta Isabella hela besättningen.

Turkarna i Tebris.
London, 14 jan. Från Petrograd telegraferas, att turkarnas avantgarde besatt Tebris.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 14 januari 1915
N:r 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *