Direktör Bergmans jordfästning

egde rum i förgår i Vesterhejde för tillfället sorgklädda kyrka och förrättades af församlingens kyrkoherde dr Öfverberg, som dervid i hjertliga ord tolkade saknaden efter den bortgångne. Såväl i kyrkan efter jordfästningens slut som vid grafven, dit liket bars af elever vid landtbruksskolan, utfördes qvartettsång af den aflidnes närmare vänner.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 April 1882
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *