Entreprenadauktion hålles i Levide prästgård.

hålles i Levide prästgård tisdagen den 19 dennes kl. 12 på dagen, då till den minstbjudande öfverlåtes leveransen af materiel, bestående af bräder, fyrkantvirke, sten, kalk, cement m. m., som erfordras för beslutade reparationer därstädes under året. Äfven utförandet af arbetet, som består i nyinredning af ladugården jämte snickrti- och måleriarbeten i manbygnaden, omsättning af en kakelugn m. m. kommer att öfverlåtas åt den minstbjudande. Pröfningsrätt förbehålles. Närmare underrättelser vid auktionstillfället eller dessförinnan i prästgården.
Levede och Gerum den 8 januari 1915.
Byggnadsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 januari 1915
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *